Zam-Buk logo

Integritetspolicy

Denna policy avser integritet och beskriver hur Toppz AB ( zambuk.se) samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter

org. nr 556939-3738, Torstenssonsgatan 11, 114 56 Stockholm, e-post info@zambuk.se samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Zam-Buk tillhandahåller produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss Zam-Buk, har kontakt med oss, besöker vår webbplats eller skapar ett konto. Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. När behandlar vi personuppgifter? När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett konto eller kontaktar oss behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal. Vilka personuppgifter behandlar vi?

  • Namn
  • Adress (leverans- och faktureringsadress)
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Kundnummer
  • Köphistorik
  • IP-adress och information om användning av webbplatsen

Varför sparas dessa uppgifter? För att vi ska kunna leverera våra produkter till dig, fakturera dig samt marknadsföra våra produkter. Hur länge sparas uppgifterna? Zam-Buk sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Hur skyddas personuppgifterna? Zam-Buk har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade. Vilka rättigheter har du? Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har även rätt att begära att bli helt raderad från vår databas. Cookies Zam-Buk använder cookies på webbplatserna. Cookies sätts på din webbläsare för att vi t.ex ska kunna se besöksstatistik. Du kan själv radera cookies i din webbläsare. Ändringar i integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Kontakt Alla intresserade och besökare på vår hemsida når oss med frågor om dataskydd på följande e-postadress: info@zambuk.se